Toponimia

Toponimia

 
 
 • Nueva Toponimia
 • Lo que no aparece en el mapa toponímico de Imanol Goikoetxea
 • Nombres de fronteras

   


 

NORTE

Frontera con Alkiza

 • Atameaga (edo Erausbieta)
 • Aitzbelondo eta Gorostidegi
 • Ernioko aitzondo
 • Beñar
 • Beñarondo
 • Beñargaña
 • Arrierreaga gaña
 • Iraeta
 • Ezkurretako bidetxurra

 

OESTE

Frontera con Errezil

 • Betelu
 • Betelu barrena
 • Beteluko haitza

Frontera con Bidegoian

 • Basainzelaietako gaina
 • Basainzelaieta
 • Ugarmuño, Urkamuño, Unamuno, Urrozmuño
 • Unamunoko borda
 • Txaragaina
 • Etzamendi [Etzimendi]
 • Etzamendiko gaina
 • Berazeagoko zelaia
 • Arritagaina
 • Urlis Urlisko gaina
 • Urlisko zelaia
 • Txikorta gaina
 • Basabe [Basabil]
 • Artxabal [Aretxabaleta]
 • Urkobietako gaina
 • Mendibil gaina
 • Sorgin-harria
 • Beaundia [Beraundiaga]
 • Pagadiko zelaia
 • Urkiola bidea
 • Zulozarreta
 • Urkiola baso
 • Iturriondorraga
 • Urkiola barrena
 • Urkiola soro barrena

Frontera con Beizama

 • *Barrio Santa Marina
 • Ollokiko gaina
 • Olloki
 • Larraintxozar
 • Larrañaga-saletxe
 • Etxabilla
 • Larrañagatxo
 • Andikoegi

 

SUR & ESTE

Frontera con Errezil y Legorreta

 • *Barrio Santa Marina
 • Larrañagako borda
 • Sarobe Txiki
 • Kataleku Garaikoa
 • Troska erreka
 • Iturtxo
 • Txertaka / Txertakaundia
 • Jarleku
 • Zazpiturri Goena
 • Burnikutz [Burnigurutzeta]
 • Solarre
 • Salarribasoa / Infernu erreka
 • Erraierreka / Erraiezeaga [Ubaranerreka]

Frontera con Tolosa

 • *Aldaba
 • Basabe
 • Jangoain burua
 • Zelaitxo Intxurreko zelaitxo]
 • Aldaba gaina
 • Aldaba mendi
 • Labaki
 • Laurreketako gaña
 • Mikelenea txabola
 • Erriarre [Erreagirre]
 • Marea [Madariaga]
 • Sakanaundia
 • Zabala baso
 • Aldaba Txiki
 • Errekalde
 • *Otzarain
 • Auzo Txikia
 • *Esola / Esolaga
 • Esola
 • Auzo Txikia
 • Albiztur erreka / Olarrain
 • Aingeru aldapa
 • Olateondo
 • Perratsaldea
 • *Urkizu
 • Mearro
 • Iraola erreka
 • Iraola iturria
 • Iturritxikietako txabola
 • Ezeizabarrena borda
 • Atameko borda [lizarbakarra]
 • Artegietako gaina
 • Iturruko iturria
 • Iturro
 • Garalditxulo
 • Urretako borda
 • Arantza-saletxeko mendia [Arantzabemendi]
 • Agiñeta
 • Abakun
 • Samantxo
 • Gaztainazabal
 • Urkizu erreka
 • Sakona
 • Basobarrena
 • Elorrondo
 • Erremuta

 

Calle

 • Barrenkale
 • Guardikale

 

Valles · Barrios

 • Olate bailara
 • Urreta bailara

 

Casas · Caseríos

En 1625, Lope de Isasti nombra estas casas como casas solares.

“Atodo, Arretse, Goikoetxea, Larrinaga, Larrarte, Recalde, Irisarri, Idiopaga, Gorostidi, Larreta, Arospide, Olate garaicoa, Olate azpicoa, Artocha, Aranzabe, Zalacain, Yereta araurrena, Yereta bitartecoa,  Yereta, Irazusta, Irazusta, Olarza, Urquidi, Pagadi, Achezaeta, Biaran, Aguirre, Urcasoro, Azarosa, Aialdebarrena, Careaga, Irarrazabal, Eleizalde, Urrutume”. (Ez dira aipatzen Santamarinako etxeak)

 

 • Atodo?
 • Mendoza / Etxetxo
 • Eguzkitza
 • Alkorta Txikia
 • Alkorta Haundia
 • Errekondo/Redondo /Goiko errota
 • Aitzalde bitarte
 • Irigoien
 • Eguzkitza
 • Estanga/ Elenarena/ Txuenea
 • Otezarreta borda eta baserria
 • Txertaka/Txertakaundi
 • Larrañaga goikoa/Larrañaga-aundia
 • Larrañaga-saletxe
 • Gorosmendi Berri
 • Errandosoro/Hernandosoro
 • Kataleku garaikoa
 • Larrañaga Azpikoa
 • Larrantxo (mugan)
 • Korteta
 • Urkasoro (desgertua)
 • Jangoain (Jangoain baserria bazen 1860ean Aldabako lurretan)

 

Ventas

 • Olatzagako benta / Kamineruen etxea (desagertua)
 • Santutxuko benta
 • Muñaburu zar /Benta zar
 • Bentaberri (desagertua)

 

Cabañas

 • Santamarinaundiko borda
 • Bakaiku borda
 • Beiti-tsaltxa borda
 • Agiraldeko txabola / saletxea
 • Itsasoko oilotegia
 • Itsasoko saletxe
 • Larteko borda / Elutxipi ?
 • Beñaran bordak
 • Artaburu/Artabun borda?
 • Unamuno borda/ Ugarmuñoko borda (Legarmenditxikiko borda)
 • Basainzulotako txabola
 • Ortzabal borda
 • Markulutsko borda
 • Markulutsko borda
 • Azarolagoikoko borda
 • Gaiztarrosaletxe
 • Antxintxardiko borda
 • Errosagastiko borda
 • Mendibilgo borda (Urkizuazpiko borda)
 • Otezarretako borda
 • Urretako borda
 • Igorragako borda
 • Txikortako borda (Ibartzabalgo borda)
 • Kareagatxikiko borda
 • Kareagaundiko txabola
 • Ustolako borda
 • Iraolako borda
 • Goikoetxea/Babiloniako borda
 • Irazustazpiko txabola
 • Zabala Basoko borda
 • Iturbide/Errekaerreko txabola
 • Urlizko borda
 • Pagadiko saletxe
 • Olateagako saletxe
 • Larretako bordaberri
 • Ezeizabarrenako borda / Herrisailak
 • Atameagako borda / Lizarbakarra
 • etabar...

 

Caminos

Después de indagar en los archivos y hablar con los habitantes de Albiztur se han determinado estos caminos.

 • Osaurgo bidea / 1798 ?
 • Olarrain eta Bidania arteko bidea / 1613
 • Ezkurretako bidetxurra / Alkizako bidea
 • Esteban zeharbidea
 • Telleri-galtzada
 • Lopetegiko bidea / Aldabazarreko bidea
 • Urkiola bidea
 • Santa Marinako bidea
 • Hernio bidea
 • Errezilgo bidea
 • Mendikuteko bidea
 • Urlizko bidea
 • Igarango bidea
 • Intxurreko bidea
 • Beizamako bidea
 • Bidaniko bidea
 • Tolosa-Azpeitia bidea
 • Madariaga bidea/Aldabazarreko bidea
Por otra parte, en cuanto a la toponimia de Albiztur, es notable la influencia de las palabras relacionadas con el camino:
 • + Palabras compuestas con Galtzada y Kamio: galtzarazar, galtzada azpia, kamioburueta, kamioazpia, kaminosoroeta eta bestelakoak:
 • + Katanbideta, lapurzulo, Olatzagako benta, partileku

 

Nombres de Bosques

 • Salarribasua
 • Torre baso
 • Zabal baso
 • Labaki
 • Urreta basoa
 • Barbero baso
 • Beaundiaga baso

 

Nombres de Montes

 • Aldaba
 • Aldabamendi
 • Arantzabamendi
 • Bidausoro mendiak

 

Praderas

 • Beaundi (Baraundiaga)
 • Basagainzelaia
 • Pagadiko zelaia
 • Ortzabalgo zelaiak
 • Txillarregiko zelaiak

 

Collados

 • Arrateko lepoa
 • Berazeagako lepoa
 • Artxabalgo lepoa
 • Erniogaña

 

Nombres de Piedras

 • Sorgin-arria

 

Agujeros

 • Azkonabietako koba / Sorginzulo
 • Zulotokieta / Santutxuko koba
 • Zulozar
 • Zulozarreta

 

Cuevas

 • Leizeaundieta
 • Mendikuteko koba
 • Beondegiko koba
 • Putreiatzeko koba
 • Txorroteko koba


 

Fuentes

 • Leizeaundietako iturria
 • Iraola iturria
 • Iturritxikietako iturria
 • Irisarriko iturria
 • Larrarteko iturria
 • Aitzondoko iturria
 • Larretako iturria
 • Iturtxo
 • Iturbegi
 • Iturbeltz iturria
 • Eraustiko iturria
 • Azariturri ?
 • Bustinzuloko iturria
 • Migel iturri / Txorrostegiko iturria
 • Eraustiko iturria
 • Gorostidiko iturria
 • Beinango iturria
 • Urrutumeko iturria (ur-biltegia)
 • Irisarriko iturria
 • Txorrostegiko iturria
 • Ortzabalgo iturria
 • Beandiagako iturria
 • Leizeaundietako iturria
 • Iturbegiko iturria
 • San Migel iturri
 • Larretako iturria
 • Iturribeltz

 

Ríos

 • Albiztur erreka (1955an estali zen)
 • Urkizu erreka/Artutxa erreka-Altza erreka
 • Iraola erreka /Zelaundiko erreka
 • Larrarte erreka
 • San Gregorio erreka
 • Itsaso erreka
 • Irisarri erreka
 • Kareaga erreka
 • Troska erreka
 • Iturriondorraga erreka
 • Yoyaga erreka / Galtzada erreka

 

Estanques

 • Putzuzarreta
 • Añoko putzua
 • Telleri-aurreko putzua


 

Nombres de Lugares

 • Lapurzulo
 • Basabe
 • Olloki
 • Errotarte
 • Zelaitxo
 • Jangoainburua
 • Kamioazpia
 • Ustola
 • Galburute
 • Errastimuño
 • Kamiosoroeta burua
 • Goikotxaga
 • Intxusoro
 • Iturregi
 • Errekaerre
 • Urlutz / Arratezkerra
 • Guardi buru
 • Putzuaban (Putzuaran)
 • Leizalde
 • Urkamuño azpi
 • Kamioazpi
 • Kamiogaña
 • Kamiondoa
 • Galtzada azpi
 • Galtzadabea
 • Moskotegi / Muskutxulo
 • Aldapa
 • Ibartzabal burua
 • Soroburu
 • Zapatarisoro
 • Arankaitz
 • Aiztegi
 • Berinaldea / Koskobi
 • Iturralde
 • Iturriondorraga
 • Agandei (Agaraundi)
 • Araundiko zearra
 • Mendikute atzea

 

Rocas

 • Koruaitza

 


 

ETIMOLOGÍA

Origen y significado de las toponimias que se utilizan en Albiztur.

+ Albistur

Bernardo Estornes dice lo siguiente: “debió haber una torre romana: Albis-turre o torre de Albiz, a no ser de que se trate de iturri (fuente)” Albitza se refiere a un tipo de hierba. Koldo Mitxelena también hace referencia a un origen latino: “en 1025 se lee un documento como Aluizturre, significando torre blanca, el nombre Albiztur procedería directamente del latin antiguo (turris latino hitza), al igual que Lastur o Uzturre”

 

+ Ondazillegi

Este topónimo se utiliza en diferentes sitios (inmediaciones de los caseríos Irazustabekoa y  Aitza). En 1935 Serapio Mujika en la revista Yakintza hacia esta referencia:

“Ondazillegi significa suelo comunal. En las Ordenanzas de las Juntas Generales de Guipúzcoa de 1548, 1552 y 1657 promulgadas para fomentar el arbolado, se dio permiso a los concejos y ayuntamientos de la provincia  para ceder a una parte de los terrenos concejiles a los vecinos y moradores con obligación de que los cesionarios  plantasen anualmente cierto número de árboles castaños y robles. Consecuencia de ello es la modificación del sistema de propiedad entre los concejos y particulares interesados en las fincas. El concejo quedó como dueño del suelo y los particulares dueños del arbolado plantado en él. A esta propiedad así dividida, se le conocía con el nombre de Ondazillegi, cuya extensión e importancia eran  mayores o menores, según las facultades señaladas por los pueblos a los concesionarios; así que hubo terrenos en que los particulares eran dueños, únicamente de los árboles, mientras que otros lo eran, no sólo de los árboles, sino también de los helechos, argomas y hierbas del suelo”

+ Esnabide/Esnebide

Ibon Sarasola dice en referencia a este topónimo: “recogido en el Diccionario trilingüe escrito Larramendi en 1745, poco utilizado y que significa camino de Santiago”. Se utiliza en el barrio Santa Marina.

+ Gorosmendi / Goros

Manuel Lekuona en 1952 dice que el topónimo Goros que es sinónimo de la palabra cruz, pero mucho más antigua, procedente de la cristianización de Akitania

+ Etxabilla

Puede tener influencia gascón.

+ Salarriaga / Solarre/ San Larriaga / Burnikurutz

El topónimo salarriaga aparece San Larriaga en los documentos, y se dice: ”debajo del camino que desde el alto de Santutxu se dirige a Santa Marina…sur y oeste caminos públicos”. Por otra parte, se menciona el camino Osaurgo. Parece ser que en 1798 había una ermita, la ermita de Osaurgo, es decir Santa Ana de Osausteaga. Según dice Agirre Sorondo, la ermita estaba situada en Burnikurutze.

Toponimia de las fronteras del municipio de Albiztur

En los municipios que hacen frontera con Albiztur se utiliza la misma toponimia

 • Legorreta
 • Santamarina / Berostegi aldeko auzo eta baseliza
 • Burniguruze / Burnigurutzeta
 • Erreizaga
 • Zazpiturrieta/Saspiturrieta
 • Zazpiturrieta goena / Zazpiturrietaburua
 • Kataleku
 • Kataleku azpia
 • Txertakadi / Txertakari
 • Txertakadi barrena
 • Troska
 • Beizama
 • Artxintxardi
 • Antxintxardi barrena
 • Garamana
 • Azarizuloaldea
 • Azarizuloazpia
 • Esnabide
 • Olloki / Ollokiko barrutia / Ollokiauzkoa / Ollokiko potzua
 • Potzueta
 • Larragatxo/Larrañagatxo (baserria eta belardia)
 • Larrañagatxoburua
 • Larrañagatxoberri (baserria)
 • Etxetxo (belardia)
 • Urkiola / Urkidi / Urkiegi
 • Goiatz
 • Aldaola
 • Larrañaga
 • Telleria / Telleriako soroa /
 • Bidani
 • Azkonbieta
 • Arrate
 • Urkobideta
 • Beraizeaga/Berazeaga/Berazeagatxo
 • Beraundiaga
 • Pintore
 • Roma
 • Zelaundi
 • Hernio/ Hernioazpi
 • Errezil
 • Aizkibel
 • Irumugarrieta
 • Ernio/Ernioazpia
 • Alkiza
 • Irumugarrieta
 • Olarreta
 • Atameaga
 • Aitzpel
 • Tolosa
 • Iraola
 • Olamuño
 • Artzubi
 • Salubita
 • Madariaga
 • Aldaba

 

Amplitud de terrenos y praderas

Terrenos muy grandes

200 areas o más de 20.000 m2

 • Hernio, Aizpel, Uraitz, Olarreta
 • Intxur- 100.000 m2
 • Koaburu eta Santuburua- 104.000 m2
 • Urrozmuño-99.400 m2
 • Otezarreta- 90.000 m2
 • Txikorta- 80.000 m2
 • Peizueta- 80.000 m2
 • Urkiola baso-70.000 m2
 • Olateko saletxealdea- 66.900 m2
 • Ormazerka- 55.000 m2
 • Olloki- 55.000 m2
 • Zazpiturrieta- 49.000 m2
 • Salubita y Madariaga- 46.000 m2
 • Putzuan eta Añoa- 46.000 m2
 • Ursalto- 40.000 m2
 • Azarolagoiko etxaburua-40.000 m2
 • Erdiko gaztañadia eta Muntegitxo- 34.700 m2
 • Iturriondorraga-35.000 m2
 • Urkobita-35.000 m2
 • Kamiosoroeta- 34.000 m2
 • Mendibil- 31.000 m2
 • Añoaldea- 30.000 m2
 • Urkamuño- 30.000 m2
 • Agaraundi- 30.000 m2
 • Errastimuño beaundia-30.000 m2
 • Erreagirre-30.000 m2
 • Jangoain- 28.000 m2
 • Murkaitz- 28.800 m2
 • Iraolako txara-27.200 m2
 • Astabizkardi-26.700 m2
 • Aundizabalgo pagadia- 26.000 m2
 • Igarantxulo- 25.000 m2
 • Txillaregiko zelaiak- 24.700 m2
 • Azkonabieta aldea- 23.900 m2
 • Ustola/Ustela- 22.000 m2
 • Olamuño- 22.700 m2
 • Santutxu eta Gaztelutxetako gaina-22.100 m2
 • Beaundia- 20.000 m2
 • Antxintxardiko gaina- 20.000 m2
 • Mispiralde- 20.000 m2
 • Telleri aurre/Beaundia- 20.000 m2

Terrenos medianos

Entre 200 areas y 100 areas [entre 20.000 m2·10.000 m2]

 • Aiztondo- 20.000 m2
 • Olateagaondo-20.000 m2
 • Iraola- 19.700 m2
 • Mearro-19.000 m2
 • Irugaztaineta-19.700 m2
 • Abakun-18.800 m2
 • Barbero baso- 18.000 m2
 • Intxusoro- 17.600 m2
 • Aldapa- 17.100 m2
 • Salarri basua eta Infernuko erreka- 17.500 m2
 • Legarburu-16.500 m2
 • Gaztañadizabal-16.200 m2
 • Santualde- 16.000 m2
 • Ortzabal- 15.900 m2
 • Igorraga-15.200 m2
 • Elurtzulo- 15.000 m2
 • Txillarregi- 14.700 m2
 • Iturbide-14.900 m2
 • Elutza- 14.000 m2
 • Errastimuño-13.900 m2
 • Gangorra- 13.700 m2
 • Basainzulota/Iraeta/Erniogaña-13.700 m2
 • Madariaga- 13.500 m2
 • Zulozar- 13.200 m2
 • Kortatxo-13.200 m2
 • Sakanaundia-12.600 m2
 • Iruintxaurreta- 12.200 m2
 • Mendikuteazpia-12.200 m2
 • Zelainagusi- 12.000 m2
 • Olaberri-11.500 m2
 • Berinalde y Koskobi- 11.000 m2
 • Zulozarreta-10.900 m2
 • Elorrieta-10.400 m2
 • Basabe- 10.200 m2
 • Isatseburua-11.500 m2

Terrenos pequeños

 Menos de 100 areas [menos de 10.000 m2]

 • Artegia- 10.600 m2
 • Koaburu-10.100 m2
 • Mutiaingo soroa- 9.400 m2
 • Olaberri eta Ariztegi- 8.200 m2
 • Parikuzar- 9.500 m2
 • Buztinzulo- 9.500  m2
 • Errosagasti- 7.500 m2
 • Altzeta- 7.300 m2
 • Urkamuño azpi-7.100 m2
 • Iturtxo- 7.100 m2
 • Iturritxikieta- 7.000 m2
 • Iraola azpi-6.600 m2
 • Estata aldea- 6.300 m2
 • Etarte buru- 6.100 m2
 • Putzuan- 5.300 m2
 • Leizeaundieta-5.200 m2
 • Urkamuñoko pagadia- 5.400 m2
 • Erreka erre- 4.700 m2
 • Urtanza- 4.300 m2
 • Iturriondaña-4.200 m2
 • Artxabal- 4.200 m2
 • Salarriaga- 4.000 m2
 • Igartu-4.000 m2
 • Basainzulota- 4.000 m2
 • Entrezo- 3.600 m2
 • Esnabide- 3.300 m2
 • Katanbideta- 1.800 m2
 • Pintore- 1.700 m2